HET GODSBESEF

Is het Godsbesef niet minder navolging verdienend dan een chirurg die tegen de publieke opinie in een erfelijkheidsfactor relativeert?

‘Het Orakel’ is een door LITTERMATICA ontwikkeld programma dat de relatieve waarde der dingen onderzoekt door het opwerpen van een reeks al of niet rhetorische vragen. Refresh deze pagina om telkens weer door een nieuwe vraag verrast te worden.