HET GEHEEL DER NATUURWETTEN

Is het geheel der natuurwetten minder te verantwoorden dan een of andere fascist die op weg naar het werk een ontluikende liefde in twijfel trekt?

‘Het Orakel’ is een door LITTERMATICA ontwikkeld programma dat de relatieve waarde der dingen onderzoekt door het opwerpen van een reeks al of niet rhetorische vragen. Refresh deze pagina om telkens weer door een nieuwe vraag verrast te worden.