EEN ZENUWINZINKING

Is een zenuwinzinking in beginsel minder interessant dan een fascist die, na het laatste programma op TV, de vooruitgang in twijfel trekt?

‘Het Orakel’ is een door LITTERMATICA ontwikkeld programma dat de relatieve waarde der dingen onderzoekt door het opwerpen van een reeks al of niet rhetorische vragen. Refresh deze pagina om telkens weer door een nieuwe vraag verrast te worden.