DE VLOEK DER FARAO’S

Naar welke maatstaf gemeten is de vloek der Farao’s meer getuigend van goede smaak dan onbaatzuchtigheid?

‘Het Orakel’ is een door LITTERMATICA ontwikkeld programma dat de relatieve waarde der dingen onderzoekt door het opwerpen van een reeks al of niet rhetorische vragen. Refresh deze pagina om telkens weer door een nieuwe vraag verrast te worden.