Bart Ramakers is een verhalenverzinner. Met zijn team van stylisten, make-up artiesten en modellen verbeeldt hij moderne varianten op oude mythologische thema’s in gefotografeerde taferelen, vaak met dubbele bodems en knipoogjes. Hij maakt soms wel uitstapjes naar video en beeldhouwkunst, maar keert altijd terug naar de gevoelige plaat, waarop hij zich uitleeft in clair-obscur en theatraliteit.

Het centrale thema in al zijn werken is het verbindende. Ramakers herwerkt klassieke mythologische en religieuze thema’s in het licht van de actualiteit: genderkwesties, klimaatverandering en ongelijkheid, vaak met een knipoog naar de kunstgeschiedenis, maar steeds met de nadruk op datgene wat ons allemaal verbindt: het menszijn, de verbondenheid, de solidariteit. Hij wil mensen verbinden in zijn werk, door zijn werk en rond zijn werk. Ook de groepstentoonstellingen die hij samenstelde hebben dit thema als rode draad: “Eén grote Familie” (met Caroline Bouchard) in Alden-Biesen 2015 en “Hallelujah!” in Triamant Bree 2021.

“De wereld van de verbeelding is grenzeloos en staat haaks op het gezond verstand”, beweerden Mark Rothko en Adolph Gottlieb, en het is precies ook die wereld waarmee hij ons wil verbinden: een wereld waar alles wat we kunnen bedenken écht is, waar we vrij zijn van morele en religieuze restricties, repressieve regeltjes en puritanisme, zodat we kunnen ontdekken wie we écht zijn.

Bart stelde honderden keren tentoon in binnen- en buitenland en publiceerde verscheidene boeken, waaronder Revelations en the Bride Unveiled. Hij werkte ook samen met kunstenaars als Panamarenko, Cecilia Paredes, Tom Herck en William Sweetlove, om er maar enkele te noemen.

Ontdek zijn recentste projecten Autopia en Sandwiched, de overige projecten en samenwerkingen!

A New Start, 2021.